Ziektelastmeter COPD geïntegreerd in steeds meer informatiesystemen

De Ziektelastmeter COPD zorgt voor een hogere ervaren kwaliteit van het zorgproces (door een betere interactie tussen patiënt en zorgverleners) en leidt tot een hogere kwaliteit van leven van mensen met COPD. Belangrijk voor een goede implementatie is opname van de ziektelastmeter COPD in de huisartsinformatiesystemen (HIS en KIS).

De CAHAG is verheugd dat in Caresharing, Vital Health, CuraVista, MijnluchtpuntApp, NHG-doc, Pharmeon, Portavita en Sananet de Ziektelastmeter COPD is geïntegreerd.

De CAHAG heeft een scholing ontwikkeld voor gebruik van de ziektelastmeter in de dagelijkse praktijk. Zorggroepen/scholingsorganisaties kunnen deze scholing inkopen en uitzetten in de regio. Voor meer info: onderwijs@secretariaatcahag.nl

Per 01 april is de Ziektelastmeter via NHGdoc via alle HISsen in te lezen is, muv Medicom. Klik hier voor meer informatie over de ziektelastmeter binnen NHGdoc