Inhalatorgebruik.nl -Zorg dat u er lucht van krijgt

Onlangs werd de website inhalatorgebruik.nl gelanceerd. Met landelijk eenduidige inhalatieprotocollen voor zorgverleners en gebruiksaanwijzingen voor longpatiënten. Ontwikkeld door de Long Alliantie Nederland in kader van het Nationale Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL) samen met zorgverleners uit het veld en andere samenwerkingspartners.

Bijna één miljoen mensen in Nederland heeft astma of COPD. De meesten van hen gebruiken dagelijks inhalatiemedicatie. Helaas gaat er in de praktijk nog veel mis. Maar liefst 70 procent van de patiënten maakt fouten bij het inhaleren. Dit kan leiden tot meer medicatiegebruik, meer bijwerkingen en meer ziekenhuisopnamen. Veel patiënten ontvangen tegenstrijdige informatie van zorgverleners. Eenduidige uitleg is belangrijk. Het stimuleert de medicatietrouw als iedereen werkt volgens dezelfde protocollen en technieken.

Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten 
Aanleiding voor de Long Alliantie Nederland om in het kader van het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten (NACL) te werken aan eenduidige inhalatieprotocollen voor zorgverleners en gebruiksaanwijzingen voor patiënten. Ondersteund door voorlichtingsfilmpjes zijn de protocollen en gebruiksaanwijzingen te vinden op de website inhalatorgebruik.nl met een onderdeel voor zorgverleners en voor patiënten.

Voor en door zorgverleners
Voor het ontwikkelen van de protocollen is een werkgroep opgezet met zorgverleners uit het longveld, zoals apothekers, longverpleegkundigen en longartsen. De kracht van inhalatorgebruik.nl is de unieke samenwerking tussen verschillende zorgverleners uit het longenveld. Die hun ervaring en expertise samenbrengen in de werkgroep.

op inhalatorgebruik.nl staan protocollen voor zorgverleners, gebruiksaanwijzingen voor patiënten, ontwikkeld door het Longfonds in samenwerking met patiënten, en voorlichtingsfilmpjes.