Cijfers over longziekten

Circa één miljoen Nederlanders heeft een longziekte en de persoonlijke, maatschappelijke en economische impact van longziekten is groot.

In 2008 is door de Nederlandse Longstichting het boek “Longziekten feiten en cijfers 2008” uitgebracht. Het boek bleek in een duidelijke behoefte te voorzien aan goed onderbouwde Nederlandse cijfers. Omdat het belangrijk is cijfers over longziekten actueel te houden, is voorliggend boek “Longziekten feiten en cijfers 2013” uitgebracht door de Long Alliantie Nederland (LAN).

Dit boek “Longziekten feiten en cijfers 2013” presenteert actuele inzichten en cijfers op het gebied van tien longziekten. Longziekten zijn verantwoordelijk voor een enorme ziektelast en spelen jaarlijks bij circa 34.000 sterfgevallen een rol: dat is 25% van het totaal aantal jaarlijkse sterfgevallen in Nederland. De jaarlijkse zorgkosten voor longziekten bedragen meer dan €2,6 miljard en de jaarlijkse arbeidsverzuimkosten €1 miljard.

De LAN wil met het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten een trendbreuk realiseren in de aanpak van longziekten. Betere preventie en longzorg, meer doelmatigheid en meer longpatiënten aan het werk, zodat de (long)zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed blijft. In 2018 verschijnt het boek “Longziekten feiten en cijfers 2018”. Voor de meest actuele cijfers kunt u terecht op https://www.volksgezondheidenzorg.info

In het boek Longziekten feiten en cijfers 2013 kunt u de volgende hoofdstukken terugvinden. 

  • Astma
  • COPD
  • Longkanker
  • Longontsteking
  • Tuberculose
  • Cystic fibrosis
  • Slaapapneu 
  • Interstitiële Longaandoeningen
  • Mesothelioom
  • Vasculaire longaandoeningen