Cahag Bulletin 2021
Inhoud Uitgave
Nummer 1 2021
 • Reversibiliteit of variabiliteit bij het stellen van de diagnose astma
 • In-Check DIAL G16: een hulpmiddel om patiënten te leren hoe ze hun inhalator correct en met de wenselijke inhalatie- kracht gebruiken
 • HitnRun: een mobiele game om jongeren te helpen om te stoppen met roken
 • Ontwikkeling van de Astma app
 • Referenties
Nummer 2 2021
 • Herziene NHG-Standaard COPD: een over- zicht van de wijzigingen
 • Astma/COPD-consult tijdens COVID-19
 • Immunotherapie bij allergische rinitis en allergisch astma
 • CAHAG zaken
 • Referenties

Nummer 3 2021 
 

 • Palliatieve zorg met compassie voor patiënten met COPD
 • Werken met een longaanvalplan REducing Delay through edUcation on eXacerbations (REDUX) in patients with COPD: een pilot- studie1
 • Online astma-/COPD-consulten: een mooie toevoeging voor persoonsgerichte zorg
 • Van ketenzorg naar persoonsgerichte, inte- grale netwerkzorg: Ketenzorg Ontketend
 • Redux
 • Referenties

In tegenstelling tot wat in Cahag Bulletin nummer 3 staat vernoemd; gaat Adembenemend in 2022, helaas niet door.