REDUX

Aangezien er momenteel veel vragen zijn over het longaanvalplan hebben we de Redux op de website geplaatst. 

Redux is een tool voor (h)erkennen exacerbatie, zelfmanagement ondersteuning

Toelichting: de verschijnselen/klachten van een beginnende exacerbatie (longaanval) zijn zeer persoonlijk. M.b.v. deze vragenlijst kan de HA/PVK-POH samen met de patiënt een duidelijk beeld krijgen wat er is gebeurd, hoe de longaanval bij déze patiënt te herkennen is, zodat in de toekomst  sneller en adequater door de patiënt zelf ingegrepen kan worden.

Wanneer gebruiken: bij de in het kader van een longaanval gemaakte controleafspraak bij de PVK/POH twee weken na een doorgemaakte longaanval. Samen wordt teruggekeken naar aanleiding en beloop van de longaanval en naar wat in de toekomst bij een nieuwe longaanval gedaan kan worden

Voor meer informatie over Redux klik hier 
Voor meer informatie over de e-learning klik hier