NIVEL onderzoekt gevolgen preferentiebeleid inhalatiemedicatie bij longpatiënten

In opdracht van het Longfonds heeft NIVEL het rapport “gevolgen van preferentiebeleid en farmaceutische zorginkoop, ervaringen van gebruikers van longmedicatie" uitgebracht. Het onderzoek gaat in op wat de gevolgen zijn van het wisselen van medicijnen bij mensen met een longziekte.

Uit het onderzoek blijkt dat één op de vijf (21 procent) mensen met een longziekte een ander inhalatiemedicament krijgt dan de arts voorschreef en dat bijna de helft van de mensen klachten ervaart als een ander inhalatiemedicament wordt meegegeven. 17 procent ervaart zelfs ernstige klachten, zoals bijwerkingen, praktische problemen met inhaleren en minder controle over de longziekte. Longpatiënten die wisselen, rapporteren minder vaak een goede gezondheid dan mensen die niet wisselen.

“Het inhaleren van longmedicijnen luistert nauw: met bijvoorbeeld een andere inhalator is een fout snel gemaakt en dan krijg je je medicijn niet goed binnen”, zegt Hendrien Witte van de Longfonds patiëntenvereniging. “Wisselen moet je zo min mogelijk doen, om te voorkomen dat mensen slechter af zijn. Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat zij het voorgeschreven medicijn met bijhorende inhalator meekrijgen.” Financiële prikkels, zoals preferentiebeleid of inkoopbeleid van zorgverzekeraars, moeten volgens het Longfonds niet langer van invloed zijn op het medicijn dat iemand mee krijgt. Voor patiënten heeft het Longfonds een stappenplan en voorbeeldbrief gemaakt, zodat mensen makkelijker bezwaar kunnen maken bij verandering van inhalatiemedicament.

De LAN heeft in 2014 het geactualiseerde rapport “Goed Gebruik inhalatiemedicatie astma en COPD” uitgebracht dat ingaat op zinnig, zuinig en goed gebruik van inhalatiemedicatie. Het rapport bevat de voorwaarden voor goed gebruik van inhalatiemedicatie en de voorwaarden waarbinnen op een verantwoorde wijze preferentiebeleid kan plaatsvinden.

Het volledige NIVEL rapport is HIER te vinden op. Het LAN rapport Goed Gebruik Inhalatiemedicatie astma en COPD is HIER te vinden.