CAHAG-advies herstarten spirometrie in de huisartsenpraktijk april 2023

Spirometrie en hygiëne maatregelen in de endemische fase van COVID-19 en andere respiratoire virussen.

Nu de adviezen rondom het Sars-CoV-2 meer gelijkgetrokken worden met de adviezen die gelden voor respiratoire virussen in het algemeen is het standpunt van CAHAG voor het uitvoeren van spirometrie in de eerste lijn herzien. Hierbij sluit het advies zo veel mogelijk aan bij de adviezen van het NHG en het RIVM.
Er is geen reden meer voor terughoudendheid in het uitvoeren van spirometrie voor diagnostiek en monitoring van patiënten. Klik hier voor meer informatie over het (her-)opstarten van spirometrie.

Er geldt één uitzondering te weten:
wees terughoudend in het uitvoeren van spirometrie bij mensen met respiratoire klachten die afwijken van het normale klachtenpatroon ( bv. koorts of tekenen van een luchtweginfectie) waarvoor het onderzoek is aangevraagd. Stel bij ziekte of twijfel over de klachten de test uit tot een later moment.

Houdt u aan de algemene richtlijn infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk.  
Zorg voor goede basishygiëne van de apparatuur, bij de patiënt, bij de zorgmedewerker en een opgeruimde ruimte.

Pas handhygiëne toe op de vijf momenten rondom patiëntencontact.

Zorg voor voldoende afstand en laat de patient nooit in de richting van de zorgverlener blazen. Maak eventueel gebruik van een spatscherm of een mondneusmasker type IIR om dit te waarborgen. 

Gebruik altijd een bacterie-/virusfilter tussen het mondstuk en de spirometer. Zorg ervoor dat de gebruikte filter geschikt is bevonden voor de betreffende spirometer en pas indien nodig de software aan op gebruik van het filter. 
Neem maatregelen om te voorkomen dat je als zorgverlener het mondstuk of andere accessoires die in contact komen met de slijmvliezen aan hoeft te raken. Indien het niet anders kan draag op de momenten van het contact disposable niet steriele handschoenen. 

Reinig de hardware van de spirometer volgens de richtlijnen van de leverancier.

Het wenselijk om spirometrie uit te voeren in een goed geventileerde ruimte. Voor specifieke richtlijnen rondom ventilatie raadpleeg de LHV-bouwnorm.

Voor aanvullende informatie klik hier
 

Hygiene maatregelen spirometrie