CAHAG-standpunt spirometrie, Incheck dial en placebos tijdens de corona-uitbraak (11 maart 2020)

De CAHAG krijgt veel vragen binnen over het uitvoeren van spirometrie nu het corona-virus in Nederland is geconstateerd. We hebben dit besproken met de NVALT en onze adviezen op elkaar afgestemd. 

Het advies is om geen spirometrie uit te voeren bij enig vermoeden op een actieve verkoudheid (zoals hoestklachten of koorts). Stel spirometrie uit en probeer zonder dit diagnosticum een beleid te formuleren. 

Gebruik altijd een mondstuk met een bacteriefilter. Daarmee worden met name aerosolen tegengehouden, en daarmee een deel van de virussen en bacteriën. De NVALT verwacht dat dat nu met het coronovirus niet anders is dan met andere ziekteverwekkers. Laat ook de patiënt bij binnenkomst de handen desinfecteren. 

Houdt rekening met de hygiene-eisen bij spirometrie. Deze dient u altijd ter harte te nemen: 

  • Was uw handen voor iedere nieuwe patiënt en houdt er rekening mee dat u in aanraking kunt komen met speeksel bij het aanreiken van de spirometer en weggooien van de mondstukken. Was uw handen dus ook altijd goed na een spirometrie. 
  • Gebruik voor elke patiënt een nieuw mondstuk met filter. 
  • Zorg er voor dat u een schone voorzetkamer gebruikt bij het toedienen van de luchtwegverwijder. 
  • Houdt er rekening mee dat neusklemmen, armleuningen, tafelbladen ook door de patient aangeraakt worden en goed schoongemaakt moeten worden. 
  • Laat de patiënt nooit in uw richting blazen. 
  • Houdt u aan het schoonmaak en desinfectie-protocol zoals opgesteld door de fabrikant van uw spirometer. 


INCHECK DIAL 
Ook hierbij geldt dat het advies is om dit apparaat niet te gebruiken bij enig vermoeden op een actieve verkoudheid of griep (zoals hoestklachten of koorts).We adviseren om hierbij inspiratoire eenwegklep mondstukken te gebruiken. Gebruik voor iedere patiënt een nieuw mondstuk. 

PLACEBO'S 
Laat geen placebo's door patiënten gebruiken. Eventueel kunt u deze gebruiken om zelf te demonstreren hoe de inhalator werkt. Goede instructiefilmpjes staan ook op inhalatorgebruik.nl 

Verder is het van belang om de algemene adviezen van het RIVM in de gaten te houden. Deze adviezen kunnen snel wijzigen. Indien ons advies wijzigt dan zullen we u hiervan z.s.m. van op de hoogte brengen.

Wellicht ter overvloede maar bij gebruik van een WelchAllyn spirometer dan gebruikt u de disposables zoals gewend. Indien u een turbine-spirometer heeft (bijvoorbeeld van Carefusion) dan raden we aan om bij alle patiënten een mondstuk met een bacteriefilter te gebruiken.