Actualisering NHG-Standaard COPD

NHG standaard

Vooruitlopend op een volledige actualisering is de webversie van de NHG-Standaard COPD aangevuld met adviezen over het gebruik van monitoringsinstrumenten zoals de ziektelastmeter COPD. Tevens zijn enkele noten ter onderbouwing toegevoegd, evenals de totstandkoming.