Cahag Bulletin 2017
Uitgave  Inhoud 
Nummer 1 2017
 • De NHG Kaderopleiding Astma en COPD: klaar voor de toekomst?
 • To shake or not to shake, that’s the question!
 • Het aanleren van inhalatietechniek bij patiënten met astma of COPD: de (meer)waarde van de patiëntenkaart
 • Individueel zorgplan in relatie tot de ziektelastmeter
 • Referenties

 

Nummer 2 2017

 

 • Longziekten op het werk
 • Individuele COPD zorg door de praktijkverpleegkundige
 • Pilotonderzoek naar het aanbieden van persoonlijke medische uitslagen aan longpatiënten
 • Ziektelast van patiënten met COPD in de diverse zorglijnen in Nederland
 • Referenties

Nummer 3 2017

 • Longfonds lanceert Actieplan astma kinderen
 • Programmatische zorg bij kinderen met astma: de eerste ervaringen
 • Ziektelastmeter: voor iedereen te begrijpen?