Inhalatorgebruik.nl uitgebreid met 10 nieuwe gebruiksaanwijzingen

De landelijke infrastructuur is recent uitgebreid met 10 nieuwe gebruiksaanwijzingen voor patiënten. De gebruiksaanwijzingen zijn door het Longfonds ontwikkeld in nauwe samenwerking en samenspraak met patiënten en gebaseerd op de inhalatieprotocollen van de LAN.

De volgende gebruiksaanwijzingen zijn nu op de website te vinden:

  • AeroChamber met groot masker
  • Ellipta                 
  • Dosisaerosol zonder voorzetkamer
  • Easyhaler
  • SpaceChamber mondstuk
  • Nexthaler
  • SpaceChamber met masker  
  • Cyclohaler
  • Genuair 
  • Elpenhaler

De Long Alliantie Nederland ontwikkelt de Landelijke infrastructuur eenduidige inhalatie instructie samen met zorgverleners afgevaardigd door de beroepsgroepen verenigd binnen de LAN, de Longfonds Patiëntenvereniging en samenwerkingspartners waaronder Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School (IMIS) en de afdeling Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van de Rijksuniversiteit Groningen. Alle informatie is te vinden op www.inhalatorgebruik.nl

Bron: LAN