CAHAG Bulletin 2019
Uitgave  Inhoud
Nummer 1 2019
 • CAHAG zet 10.000ste deelnemer CASPIR in het zonnetje
 • MonitAir: een slimme zelftest om de impact van longaanvallen te verminderen
 • Hulpmiddelen voor begrijpelijke zorg aan mensen met beperkte gezondheidsvaardig- heden en COPD

Nummer 2 2019

 • Nieuwe CAHAG-voorzitter
 • De Ziektelastmeter wordt uitgebreid!
 • E-learning 'Signaleren beroepslongziekten' 
 • Praktijkverpleegkundige over landsgrenzen heen

Nummer 3 2019

 • Stoppen met roken heeft hoge prioriteit voor longpatiënten
 • Derdehands rook: een onderschat probleem?
 • Roken en sociaaleconomische status
 • Een rookvrije start voor ieder kind
  Referenties