Portfolio

De portfolio's voor het KASPIR certificaat (module 1-4) en hercertificaat (module 5) worden beoordeeld op de uitvoering en interpretatie van het longfunctieonderzoek bij kinderen. 

 

Portfolio KASPIR certificaat (module 1-4)

De instructies voor het maken van het portfolio staan in de cursistenmap bij module 3. Deze map krijgt de deelnemer bij aanvang van de cursus. Het portfolio levert de deelnemer in vóór module 4 en wordt beoordeeld door de docenten.

 

Portfolio KASPIR hercertificaat (module 5)

Binnen drie jaar moet de deelnemer één portfolio inleveren. Dit moet bestaan uit de laatste vier longfuncties die de uitvoerder heeft afgenomen. Bij iedere afgenomen longfunctie:

U hoeft geen rekening te houden met het ziektebeeld. Het gaat om de vier meest recente longfuncties.

 

Zorg dat:

  • alle getallen zichtbaar zijn
  • de curves in kleur zichtbaar zijn
  • het formulier zonder persoonsgegevens van de patiënt wordt ingevuld

 

Het inleveren van het portfolio (digitaal of op papier) kan op twee manieren:

  • tijdens KASPIR module 5 bij de docenten
  • bij de organisatie die module 5 aanbiedt 

Neem contact op met de kaderhuisarts astma/COPD, kinder(long)functieanalist of organisator waar u het portfolio naar toe kunt sturen. Sommige organisatoren hebben deze informatie ook op hun website staan. 

 

Beoordeling portfolio

Een regionale kinderlongfunctieanalist en/of een kaderhuisarts astma/COPD beoordelen het portfolio met een voldoende of onvoldoende. Bij een onvoldoende volgt een aanvullende opdracht. CAHAG beoordeelt geen portfolio's maar verneemt de beoordeling van de docent(en) of de organisator.

 

Samen portfolio inleveren

Uitvoerder en beoordelaar leveren samen één portfolio in.

 

Individuele deelname

Als uitvoerder en beoordelaar niet samen aan KASPIR module 1-4 of KASPIR module 5 deelnemen dan moet toch een portfolio worden ingediend. De uitvoerder moet zorgen dat een KASPIR gecertificeerde beoordelaar uit de praktijk de longfuncties beoordeelt en het beoordelingsformulier spirometrie invult. Dat geldt ook omgekeerd. Een beoordelaar moet zorgen dat hij longfuncties beoordeelt die een KASPIR gecertificeerde uitvoerder heeft gedaan. Beoordelaar en uitvoerder vullen het beoordelingsfomulier spirometrie bij kinderen in.