Inhoud

Module 1 tot en met 4 beslaan een periode van ongeveer vier maanden. Module 1 en 4 zijn avondbijeenkomsten, module 2 is een stage (niet voor huisarts) onder leiding van een kinderlongfunctieanalist en module 3 is het maken van een portfolio.

 

Module 1: bijeenkomst

 • begintoets
 • Astma bij kinderen
 • Spirometrie bij kinderen
 • Bewaken kwaliteit spirometrie
 • Interpretatie longfunctie
 • Organisatie rond spirometrie bij kinderen

Duur: 3 uur

Accreditatie: 3 punten

 

Module 2: 

 • Stage onder leiding van een kinderlongfunctieanalist (alleen voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen) 

Duur: 4 uur

Accreditatie: 4 punten

 

Module 3:

Duur: 2 tot 4 uur

Accreditatie: 1 punt (alleen voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen) 

 

Module 4: bijeenkomst

 • nabespreken begintoets
 • plaats spirometrie bij diagnostiek en monitoring astma bij kinderen
 • toepassen van kennis van spirometrie parameters bij kinderen
 • foutbronnen opsporen en herkennen
 • interpreteren casussen bij kinderen

Duur: 3 uur

Accreditatie: 3 punten

 

Accreditatie

 • 11 uur voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (NVvPO en V&VN)
 • 5 uur voor huisartsen (volgen geen stage en portfolio wordt niet door ABC1 geaccrediteerd)

 

KASPIR certificaat

Als de deelnemer met goed gevolg module 1 tot en met 4 afsluit wordt het KASPIR certificaat uitgereikt. De huisarts krijgt een beoordelaarscertificaat, de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige een uitvoerderscertificaat.

 

Docenten

Kaderhuisarts astma/COPD, kinder(long)arts, kinderlongfunctieanalist uit de regio.