(her)certificaat

Na het volgen van KASPIR module 1-4 krijgen zowel beoordelaar als uitvoerder een persoonlijk certificaat dat drie jaar geldig is. Het certificaat moet binnen 3 jaar verlengd worden. Lees de voorwaarden hieronder voor het certificaat en hercertificaat.  

 

KASPIR certificaat

De deelnemer krijgt een certificaat als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • doorlopen van module 1 tot en met 4 (bewezen door handtekening op de presentielijst per module)
  • positieve beoordeling stage (geldt niet voor huisarts)
  • beoordeling van het portfolio (module 3) met een voldoende

 

Afhankelijk van de functie van de deelnemer in het spirometrieproces reikt CAHAG een KASPIR certificaat uit voor:

  • beoordelaar spirometrie (huisarts)
  • uitvoerder spirometrie (praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige)

 

KASPIR hercertificaat

Het KASPIR certificaat kan worden verlengd als de deelnemer binnen drie jaar:

  • een portfolio inlevert
  • module 5 volgt

De deelnemer krijgt dan een KASPIR hercertificaat voor 'uitvoerder' of 'beoordelaar'.

 

Verlengen KASPIR hercertificaat

Het hercertificaat kan binnen drie jaar verlengd worden. Zie bovenstaande voorwaarden voor het hercertificaat. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de uitvoerder en beoordelaar om te voldoen aan de eisen. 

 

Jaartal op (her)certificaat belangrijk

Het jaartal dat op uw (her)certificaat staat bepaalt in welk jaar u weer moet voldoen aan de voorwaarden voor het hercertificaat. Bijvoorbeeld op uw (her)certificaat staat:

  • 23 maart 2017 dan moet u voldoen aan de voorwaarden vóór 31 december 2020
  • 15 december 2018 dan moet u voldoen aan de voorwaarden vóór 31 december 2021