Portfolio

Het portfolio voor het CASPIR certificaat  (module 1-5) en het hercertificaat (module 6) worden beoordeeld op de uitvoering en beoordeling van het longfunctieonderzoek. 

 

Portfolio CASPIR certificaat (module 1-5)

De eisen voor het portfolio voor het CASPIR certificaat staan in de cursistenmap bij module 4. Deze map krijgt de deelnemer bij aanvang van de cursus. Het portfolio levert de deelnemer in vóór module 5 en wordt beoordeeld door de docenten.

 

Portfolio CASPIR hercertificaat (module 6)

Binnen drie kalenderjaren moet één portfolio ingeleverd worden. Dit moet bestaan uit de laatste acht longfuncties die de uitvoerder recent heeft afgenomen. Bij iedere afgenomen longfunctie: 

U hoeft geen rekening te houden met een ziektebeeld. Het gaat om de acht meest recente longfuncties met of zonder reversibiliteit.

 

Zorg dat:

  • alle getallen zichtbaar zijn
  • de curves in kleur zichtbaar zijn
  • het formulier zonder persoonsgegevens van de patiënt wordt ingevuld

 

Het inleveren van het portfolio (digitaal of op papier) kan op twee manieren:

  • tijdens CASPIR module 6 bij de docenten
  • bij de organisatie in uw regio die module 6 aanbiedt 

Neem contact op met de kaderhuisarts astma/COPD, longfunctieanalist of organisator waar u het portfolio naar toe kunt sturen. Sommige organisatoren hebben deze informatie ook op hun website staan. 

 

Beoordeling portfolio

Een regionale longfunctieanalist en/of een kaderhuisarts astma/COPD beoordelen het portfolio met een voldoende of onvoldoende. Bij een onvoldoende volgt een aanvullende opdracht. CAHAG beoordeelt geen portfolio's, maar verneemt de beoordeling van de docent(en) of de organisator.

 

Samen portfolio inleveren

Uitvoerder en beoordelaar leveren samen één portfolio in.

 

Individuele deelname

Als uitvoerder en beoordelaar niet samen aan CASPIR module 1-5 of CASPIR module 6 deelnemen dan moet toch een portfolio worden ingediend. De uitvoerder moet zorgen dat een CASPIR gecertificeerde beoordelaar uit de praktijk de longfuncties beoordeelt en het beoordelingsformulier spirometrie invult. Dat geldt ook omgekeerd. Een beoordelaar moet zorgen dat hij longfuncties beoordeelt die een CASPIR gecertificeerde uitvoerder heeft gedaan. Beoordelaar en uitvoerder vullen samen het beoordelingsfomulier spirometrie in.