CASPIR online 2023

CASPIR online

CASPIR online is een digitale nascholing die thuis achter de laptop of tablet gemaakt kan worden. Deze e-learning volgt u in de digitale leeromgeving van CAHAG en bestaat uit 12 casussen verdeeld over één kalenderjaar. 

In plaats van twee keer module 6 te volgen in drie jaar kan ook gekozen worden voor één keer module 6 en één keer CASPIR online. Lees de eisen voor het hercertificaat

 

Voor wie

CASPIR online is voor huisartsen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, doktersassistenten en andere belangstellenden.

 

Start en afronden

CASPIR online duurt één kalenderjaar van januari tot en met december. Een deelnemer kan op ieder moment beginnen. Start u bijvoorbeeld in oktober dan staan in de digitale leeromgeving ook de casussen van januari tot en met september van dat jaar klaar. Na afloop van het kalenderjaar krijgen deelnemers nog drie maanden (tot 1 april) de tijd voor het afronden van de cursus. Heeft u na het volgen van CASPIR online recht op een CASPIR hercertificaat? Dan ontvangt u deze automatisch per e-mail ná 1 april en vóór 1 juni.

 

Inschrijven en cursusprijs

CASPIR online kost €97,50 per deelnemer. Vul het inschrijfformulier in voor direct aanmelden. (Deze website ondersteunt de browser Internet Explorer niet. Daarom adviseren wij u om via de browser Google Chrome te werken.)

 

Persoonlijk account

Aanmelden kan tot 1 december 2023. Uiterlijk zeven dagen na betaling krijgt de deelnemer een e-mail met daarin persoonlijke inloggegevens voor digitale leeromgeving leren.cahag.nl. Vanaf dat moment is er toegang tot CASPIR online 2023. De deelnemer krijgt iedere maand een e-mail als er een nieuwe casus klaar staat in de digitale leeromgeving. 

Problemen met inloggen? Stuur een e-mail naar onderwijs@secretariaatcahag.nl.

 

Accreditatiepunten bijschrijven

Als de laatste casus is afgerond dan worden, voor eind februari van het volgende jaar, drie accreditatiepunten bijgeschreven in het persoonlijk dossier van huisartsen (KNMG), verpleegkundig specialisten (VSR), praktijkondersteuners -  praktijkverpleegkundigen  (NVvPO en V&VN) en doktersassistenten (KABIZ). Andere belangstellenden krijgen een bevestigingsmail als alle casussen zijn afgerond. Dit bericht kan worden geüpload in het persoonlijke dossier.

 

Voor deelnemers CASPIR online 2022: Zijn uw punten na het behalen van uw certificaat en na het termijn waarop de accreditatiepunten zouden worden bijgeschreven niet zichtbaar in uw dossier? Bel naar het NHG (088 - 506 55 00) en vraag naar webbeheer of stuur een e-mail naar info@nhg.org.

U kunt CASPIR online 2022 afronden tot 1 april 2023 in de leeromgeving van het NHG.