CASPIR online 2021

CASPIR online

CASPIR online is een digitale nascholing die thuis achter de laptop of tablet gemaakt kan worden. Deze e-learning volgt u in de digitale leeromgeving van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en bestaat uit 12 casussen verdeeld over één kalenderjaar. In plaats van twee keer module 6 te volgen in drie jaar kan ook gekozen worden voor één keer module 6 en één keer CASPIR online. Lees de eisen voor het hercertificaat

 

Voor wie

CASPIR online is voor huisartsen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, doktersassistenten en andere belangstellenden.

 

Start en afronden

CASPIR online duurt één kalenderjaar van januari tot en met december. Een deelnemer kan op ieder moment beginnen. Start u bijvoorbeeld in oktober dan staan in de digitale leeromgeving ook de casussen van januari tot en met september van dat jaar klaar. Na afloop van het kalenderjaar krijgen deelnemers nog drie maanden (tot 1 april) de tijd voor het afronden van de cursus. Heeft u na het volgen van CASPIR online recht op een CASPIR hercertificaat? Dan ontvangt u deze automatisch per e-mail ná 1 april en vóór 1 juni.

 

Inschrijven en cursusprijs

Aanmelden voor CASPIR online 2021 is mogelijk tot uiterlijk 1 december 2021. CASPIR online kost €87,50 per deelnemer. Vul het inschrijfformulier in voor direct aanmelden. (Deze website ondersteunt het de browser Internet Explorer niet. Daarom adviseren wij u om via de browser Google Chrome te werken.)

 

Persoonlijk account

Uiterlijk zeven dagen na betaling krijgt de deelnemer van het NHG een e-mail met daarin persoonlijke inloggegevens voor CASPIR online. Vanaf dat moment is er toegang tot CASPIR online. De deelnemer krijgt iedere maand een e-mail als er een nieuwe casus klaar staat in de digitale leeromgeving. 

Problemen met inloggen? Bel naar het NHG (088 - 506 55 00) en vraag naar webbeheer of een stuur een e-mail naar info@nhg.org.

 

Accreditatiepunten bijschrijven

Als de laatste casus is afgerond worden, voor eind februari van het volgende jaar, drie accreditatiepunten door het NHG bijgeschreven in het persoonlijk dossier van huisartsen (KNMG), verpleegkundig specialisten (VSR), praktijkondersteuners -  praktijkverpleegkundigen  (NVvPO en V&VN) en doktersassistenten (CADD). Andere belangstellenden krijgen een bevestigingsmail van het NHG als alle casussen zijn afgerond. Dit bericht kan worden geüpload in het persoonlijke dossier.

Zijn uw punten na het behalen van uw certificaat en na het termijn waarop de accreditatiepunten zouden worden bijgeschreven niet zichtbaar in uw dossier? Bel naar het NHG (088 - 506 55 00) en vraag naar webbeheer of stuur een e-mail naar info@nhg.org.