Inhoud

Module 6

  • casusbespreking aan de hand van casussen uit het portfolio van deelnemers
  • verdiepingsthema 

 

Duur: 3 uur

Accreditatie: 3 punten voor huisartsen (KNMG), verpleegkundig specialisten (VS), praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (NVvPO en V&VN) en doktersassistenten (CADD). 

 

Advies

Neem het portfolio mee naar de bijeenkomst zodat deze beoordeeld kan worden door de docent. 

 

Docenten

Kaderhuisarts astma/COPD samen met een longarts en longfunctieanalist uit de regio.