Inhoud

Digitale leeromgeving deelnemers

Minimaal 2 weken voor aanvang Module 2 ontvangt u een e-mail met daarin de inloggegevens voor de digitale leeromgeving van CAHAG. In deze omgeving staat het volledig gedigitaliseerde lesmateriaal van Module 1 tot en met Module 5 van de CASPIR cursus voor u klaar.

 

Lesmateriaal docenten

Het digitale lesmateriaal is beschikbaar in de digitale leeromgeving van CAHAG. De docent ontvangt inloggegevens om toegang te krijgen tot de leeromgeving.

 

Tijdsduur CASPIR cursus

Module 1 tot en met 5 beslaat een periode van ongeveer een half jaar. Module 1 en 4 kunt u thuis of in de praktijk volgen/maken. Module 2 en 5 zijn bijeenkomsten en de derde module is een bezoek aan een longfunctielaboratorium. 

 

Module 1:

  • Module 1 is een e-learning die thuis achter de laptop of tablet gemaakt kan worden. Deze e-learning gaat over de basisbeginselen van het uitvoeren en beoordelen van spirometrie in de huisartsenpraktijk. U volgt deze e-learning in de digitale leeromgeving van CAHAG.  

Accreditatie:1 punt 

Let op: Deze e-learning was tot en met 31 augustus 2022 te volgen via de leeromgeving van het NHG. Heeft u de e-learning voor die datum gestart of afgerond? Dan ziet u dit terug in de leeromgeving van CAHAG. 

Heeft u vragen over de scholingen neem dan contact op met onderwijs@secretariaatCAHAG.nl

 

Module 2: bijeenkomst

  • informatie over: longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn (2005), inhoud NHG praktijkwijzer (2008) over spirometrie, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitscontroles
  • start interpretatie

Duur: 3 uur

Accreditatie: 3 punten

 

Module 3:

  • de uitvoerder (en evt. beoordelaar) kijken samen mee bij 5 longfunctietests bij regulier ingeplande patiënten in een longfunctielaboratorium in regio;
  • 3 verschillen / overeenkomsten te noteren in uitvoering spirometrie;
  • 3 tests samen interpreteren

Duur: 2 uur

Accreditatie: 2 punten

 

Module 4:

Duur: ongeveer 3 tot 6 uur

Accreditatie: 1 punt

 

Module 5: bijeenkomst

  • bespreken inhoud portfolio van deelnemer
  • casusbespreking 
  • praktijkexamen
  • eindtoets

Duur: 3 uur

Accreditatie: 3 punten

 

Leerdoelen

Bekijk de leerdoelen van CASPIR module 1-5.


Accreditatie

De accreditatie geldt voor huisartsen (KNMG), verpleegkundig specialisten (VSR), praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen (NVvPO en V&VN) en doktersassistenten (KABIZ). 

 

CASPIR certificaat

Na het afronden van het totale traject (Module 1 tot en met Module 5) ontvangt u het certificaat van de organisator en worden de accreditatiepunten toegevoegd.

 

Docenten

Kaderhuisarts astma/COPD samen met longarts en longfunctieanalist uit de regio.