Voor organisatoren

Spirometriecursus

CASPIR bestaat uit vijf modules. Na het volgen van de cursus kan de praktijkondersteuner - praktijkverpleegkundige of doktersassistente spirometrie uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de huisarts (beoordelaar) en/of de verpleegkundig specialist. De huisarts en/of verpleegkundig specialist leert in deze cursus longfunctieonderzoek te interpreteren.  

 

Voor wie

De cursus is voor huisartsen, verpleegkundig specialisten, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen en doktersassistenten die in een praktijk het longfunctieonderzoek uitvoeren en beoordelen.

 

CASPIR organiseren 

Een zorggroep of eerstelijnsorganisatie kan CASPIR modules 1 tot en met 5 en module 6 organiseren in de regio. De cursus wordt ingekocht bij CAHAG. Lees eerst de voorwaarden bij de modules en vul dan het aanvraagformulier in. 

 

CASPIR certificaat

Als de deelnemer (beoordelaar of uitvoerder) met goed gevolg module 1 tot en met 5 afsluit wordt het CASPIR certificaat uitgereikt. De CAHAG beveelt aan dat in één huisartsenpraktijk minstens één beoordelaarscertficaat als een uitvoerderscertificaat aanwezig dient te zijn.

 

CASPIR hercertificaat

Het certificaat moet binnen drie jaar verlengd worden door:

De deelnemer ontvangt dan een hercertificaat dat weer opnieuw drie jaar geldig is. Lees de voorwaarden

 

CASPIR online

CASPIR online organiseren is niet mogelijk. Het is een e-learning module die de deelnemer thuis achter de PC of laptop maakt. Organisaties kunnen wel vouchers kopen voor deelnemers. 

 

Accreditatie

  • CASPIR module 1-5: 9 punten
  • CASPIR module 6   : 3 punten
  • CASPIR online        : 3 punten

De accreditatie geldt voor huisartsen (KNMG), verpleegkundig specialisten (VSR),  praktijkondersteuners - praktijkverpleegkundigen (NVvPO en V&VN) en doktersassistenten (KABIZ). Het toekennen van accreditatiepunten vindt plaats per module. Het CASPIR certificaat wordt alleen uitgereikt als de deelnemer module 1 tot en met 5 heeft gevolgd. De deelnemers is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van modules.  

 

Andere namen

CASPIR module 1-5 wordt ook wel eens de basiscursus genoemd. Module 6 kan bekend zijn als casuïstiekbespreking, opfris- of herhalingscursus.