Marije Peters- Geven ontvangt Best Abstract prijs tijdens geslaagde CAHAG Conferentie

Donderdag 14 januari vond de 11ste CAHAG Conferentie online plaats. Bijna 200 deelnemers luisterden naar verschillende plenaire sprekers. In vier subsessies vertelden 20 onderzoekers de resultaten van hun onderzoek. De prijs van 500 euro voor de Best Abstract ging naar Marije Peters-Geven met: ‘Lack of knowledge regarding nasal inhaler technique in allergic rhinitis: results from a mixed methods study’.

Allergische rhinitis (AR) kan een grote impact hebben op het leven van patiënten. Meer dan 90% van de patiënten dient niet correct hun neusspray toe, wat leidt tot onnodige symptomen en bijwerkingen. Het is onduidelijk of en hoe hulpverleners instructies geven, hoe patiënten hun neusspray gebruiken en hoe nauwkeurig de bijsluiters zijn.

Het doel van de studie was: Evalueer de huidige status rondom de techniek van de neusinhalator (educatie) en identificeer kritische hiaten in de zorg.

Het onderzoek bestond uit 3 fasen:

(1) Semigestructureerde interviews bij zorgverleners en patiënten (18 -55 jaar, met AR-neussprays verkrijgbaar op recept of zonder recept). De neusspray-techniek is opgenomen op video en geanalyseerd. 

(2) Analyse van patiëntenbijsluiters van neussprays voor AR. 

(3) Afname van een online vragenlijst over symptomen en ervaringen. 

De Allergische Rhinitis en de impact ervan op astma (ARIA) is gebruikt om de ernst te bepalen.

9 zorgverleners en 17 patiënten (gemiddelde leeftijd 40 ± 12 jaar, 41% man) werden geïnterviewd.

Resultaten:

  • Patiënten krijgen nauwelijks instructie en beseffen onvoldoende dat een instructie noodzakelijk is. 
  • Zorgaanbieders zien de noodzaak van een instructie niet in en zijn van mening dat het geven van een instructie de taak is van iemand anders (bijvoorbeeld de apothekersassistent). 
  • Geen enkele patiënt gebruikt de spray correct.
  • Slechts 19% van de bijsluiters (n = 23) beschreef de verschillende stappen correct. 

De uitslag uit de vragenlijst (N = 96) gaf aan dat de symptomen van patiënten onvoldoende onder controle zijn en dat ze een significante impact op kwaliteit van leven hebben (ARIA-categorie Matig-Ernstig: n = 117, 95%).

Conclusie

Om de gezondheid  van patiënten met AR te verbeteren moet meer aandacht besteed worden aan de kennis rondom de techniek van de neusspray.

Gebruiksaanwijzing corticosteroïd neusspray

Gebruiksaanwijzing Avamys corticosteroïd neusspray