Actualisering NHG-Standaard COPD

Vooruitlopend op een volledige actualisering is de webversie van de NHG-Standaard COPD aangevuld met adviezen over het gebruik van monitoringsinstrumenten zoals de ziektelastmeter COPD. Tevens zijn enkele noten ter onderbouwing toegevoegd, evenals de totstandkoming.

Publicatie van een volledige revisie is gepland in 2020.

Bron: NHG