Differentiaal diagnose

Differentiaal Diagnose

 • Astma
 • Hartfalen
 • Longcarcinoom
 • OSAS
 • Restrictieve longaandoeningen
  • Longfibrose
  • Ernstige thoracale kyfoscoliose
  • Ernstige obesitas BMI > 40  
 • Interstitiële longaandoeningen
  • Extrinsieke allergische alveolitis
 • Longembolie
 • Pneumothorax.

Gefixeerde obstructie

De term gefixeerde obstructie blijft verwarrend. Deze term komt vaak in oude brieven van longartsen terugkomen.

Vroeger was Astma en COPD één grote vergaarbak: CARA, nu spreken we vaak over Astma, COPD en dubbeldiagnose Astma/COPD. Astma is een intermitterende obstructie en COPD een chronische obstructie. Bij dubbeldiagnose blijft de longfunctie ook obstructief, maar verbetert wel na medicatie.

Onbehandeld Astma kan op den duur ook een irreversibele schade geven en leiden tot een continue irreversibele obstructie. Vooral bij mensen die nooit gerookt hebben, zie je hier zie je vaak de term gefixeerde obstructie terugkomen. Bij mensen die wel gerookt hebben past dubbeldiagnose Astma/COPD beter.

Small-airways disease, bronchiolitis

De term: small-airway disease, wordt gebruikt om bronchiolitis mee aan te duiden. Bronchiolitis is een ontsteking van de kleinste luchtwegen Grofweg zijn dit de luchtwegen vanaf de 8e generatie luchtwegen tot aan de alveoli. Deze luchtwegen hebben geen kraakbeen meer. Ontsteking van deze luchtwegen geven vaak maar weinig obstructie zoals bij astma en COPD. Pas als meer dan 75% van deze luchtwegen meedoet, geeft het luchtwegobstructie bij een spirometrie. Bij lichamelijk onderzoek zijn vaak “squeecks” hoorbaar. Ook bij een HR-CT-scan worden afwijkingen gezien.

Op de kinderleeftijd wordt de acute vorm van deze bronchiolitis vaak veroorzaakt door het RS-virus.

Op latere leeftijd kunnen vele aandoeningen bronchiolitis veroorzaken die al naar gelang de uitlokkende factor meer acuut of chronisch wordt. Hieronder volgt een rijtje van mogelijke veroorzakers van een bronchiolitis:

 • Luchtweginfecties
 • Bindweefselontstekingen (sarcoïdose)
 • Chronische darmontstekingen
 • Beenmerg en longtransplantatie
 • Immuundeficiënties
 • Luchtvervuiling
 • Allergieën
 • Medicatie.

De ernstigste chronische vorm is bronchiolitis obliterans. Hierbij wordt de ontsteking irreversibel en progressief zodat de gasuitwisseling chronisch in het geding kan komen.

Vooral als deze bronchiolitis naast Astma of COPD een rol speelt is de behandeling extra moeilijk. Afhankelijk van de oorzaak, moet je de bronchiolitis behandelen, maar soms behandel je alleen door zuurstof extra te geven. Bij de acute vorm worden soms tijdelijk prednisolon en macrolide antibiotica gegeven.