Mate van astma controle

Er wordt onderscheid gemaakt tussen patiënten met goede en gedeeltelijke of slechte astmacontrole

Mate van astmacontrole (gemodificeerd naar GINA-richtlijnen)

Beoordeling actuele controle (bij voorkeur gedurende een periode van 4 weken)

 

Goede controle (alle items aanwezig dan wel normale ACQ/ACT en normale spirometrie)

Gedeeltelijke of slechte controle (1 of meer van onderstaande items aanwezig in willekeurige week dan wel afwijkende ACQ/ACT of afwijkende spirometrie)

Symptomen overdag

≤ 2/week

≥ 3/week

Beperking activiteiten

Nee

Ja

Nachtelijke symptomen

Nee

Ja

Gebruik noodmedicatie 

≤ 2/week

≥ 3/week

Spirometrie

Normaal (of niet noodzakelijk vanwege goede controle gedurende 3 jaar; zie (tabel 5))

Afwijkend (FEV1/FVC < 5e percentiel, reversibiliteit aanwezig)

Elke exacerbatie in de voorafgaande 12 maanden wordt gezien als slechte astmacontrole

In de eerste lijn is er geen verschil in beleid tussen gedeeltelijke en slechte controle; vanwege consistentie met de tweede lijn is er wel voor gekozen deze indeling te hanteren. Te operationaliseren met ACQ6 (Asthma Control Questionnaire, 6 items; range 0-6, afwijkend bij score ≥ 0,75)