Online: Treatable traits astma

Max aantal registraties

Max aantal registraties
30
Doelgroep
Huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige
Accreditatie
2 punten (ABC1, NVvPO en V&VN)
Kosten
€70.00 per persoon
Datum

Dinsdag 05-11-2024

Max aantal registraties
30
Tijdstip

19.00 - 20.30 uur (login vanaf 18.50 uur)

Locatie

Online

Soms lukt het niet goed om een patiënt met astma goed in te stellen en onder
controle te krijgen. Hoe komt dat en hoe breng je alles rondom de patiënt goed in
kaart?

Deze scholing zal eraan bijdragen om betere astmacontrole in uw praktijk te realiseren.

Leerdoelen 
Na afloop van de scholing kan de cursist:
•    Toelichten wat  astma nu precies is?
•    Kan vertellen was voldoende astma controle precies is
•    Kent het verschil tussen moeilijk behandelbaar en ernstig astma?
•    Kan benoemen welke oorzaken een rol spelen bij niet goed gecontroleerd astma?
•    Kent de ‘tools’ tot implementatie 

Zelfstudie niet van toepassing voor deze scholing. 
Voor deze scholing is BTW vrijstelling i.v.m. registratie CRKBO
Docent Robbert Kerseboom, kaderhuisarts astma/COPD