Online: Saba overgebruik bij Astma
Doelgroep
Huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige
Accreditatie
2 punten (ABC1, NVvPO en V&VN)
Kosten
€70.00 per persoon
Datum

Donderdag 11 mei 2023

Locatie

Online nascholing

Aanmelden kan tot en met donderdag 11 mei 13.00 uur!

Overmatig SABA-gebruik is geassocieerd met verhoogde morbiditeit (longaanvallen) en mortaliteit. Uit eerder onderzoek is gebleken dat overmatig gebruik van kortwerkende bèta-2-agonisten (SABA´s) in verband wordt gebracht met een slechte astmacontrole. Hoewel de plaats van SABA´s in behandelrichtlijnen duidelijk wordt beschreven, komt overgebruik in de praktijk regelmatig voor. In een retrospectieve studie onderzochten Looijmans-van den Akker en collega’s middels voorschrijfgegevens het huidige gebruik van astmamedicatie in de eerste lijn en of overmatig gebruik van SABA´s is geassocieerd met exacerbaties.

Tijdens deze scholing krijgt u:

  • Inzicht in mate van voorkomen van SABA overgebruik
  • Inzicht in mogelijke redenen/oorzaken van SABA overgebruik
  • Inzicht in hoe SABA overgebruik aan te pakken is
  • Inzicht in mogelijke hulpmiddelen hiervoor

Docent: Hanneke de Jong, kaderhuisarts astma/COPD