ONLINE: Herstelzorg na corona (deel 2)
Doelgroep
Huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige
Accreditatie
2 punten (ABC1, NVvPO en V&VN)
Datum

Dinsdag 20 april 2021

Tijdstip

19.00 - 21.00 uur

Locatie

Online nascholing

Herstelzorg na corona (Deel 2)

Herstellen van het coronavirus brengt voor de patiënt en naasten veel onzekerheid met zich mee. Het verloop en duur van het herstel wisselt sterk per persoon. Het kan ook zijn dat de patiënt eerst opknapt om vervolgens weer een terugval te krijgen. COVID-19 Associated Syndrome (CAS) is de verzamelnaam voor klachten en beperkingen die voor langere tijd blijven, nadat iemand corona heeft doorgemaakt. Hierdoor kan er meer of andere zorg en ondersteuning nodig zijn. Overleg bij klachten en fysiek onderzoek zijn te belangrijk om uit te stellen. Goede begeleiding is daarom essentieel.

Wil jij ook meer informatie over:

  • Welke zorg en ondersteuning in de huisartsenpraktijk geboden kan worden?
  • Wanneer overleg bij klachten belangrijk is en doorverwijzing overwogen moet worden?
  • Hoe de behandeling en begeleiding van COVID-19 na verwijzing regionaal en multidisciplinair eruit kan zien?
  • De stand van zaken vergoeding bij doorverwijzing?
  • Welke richtlijnen en protocollen helpend kunnen zijn?

Tijdens deze nascholing is een forum van deskundigen aanwezig om kennis met ons te delen en om uw vragen te beantwoorden.

Meld je aan voor deze nascholing en combineer deze nascholing met het volgen van deel 1 op 8 april: zie (link naar uitnodiging 8 april). Deel 1 en deel 2 zijn ook los van elkaar te volgen.