Online: ACO, een belangrijke conclusie

Max aantal registraties

Max aantal registraties
30
Doelgroep
Huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige
Accreditatie
2 punten (ABC1, NVvPO en V&VN)
Kosten
€70.00 per persoon
Datum

Maandag 16-09-2024

Max aantal registraties
30
Tijdstip

19.00 - 20.30 uur (login vanaf 18.50 uur)

Locatie

Online

Waarom is het vaststellen van  ACO zo belangrijk?
De diagnostiek van astma en COPD is complex. De anamnese is uitgebreid en behoort aangevuld te worden met spirometrie. Echter lang niet altijd is daarmee de diagnose direct helder. 

Het is op de eerste plaats en vooral voor de patiënt van belang dat er uiteindelijk een goede diagnose wordt gesteld, zodat een passende behandeling en begeleiding kan worden gestart. Daarnaast is het ook voor de praktijkvoering van belang te weten wie nu echt astma of COPD heeft, zodat bijvoorbeeld de organisatie van de spreekuren van de POH daarop kan worden afgestemd. 

De cursus behandelt diagnostiek van astma/COPD, maar gaat wel uit van enige basiskennis. De astma/COPD-anamnese wordt minstens in theorie bekend verondersteld, evenals de principes van het interpreteren van de longfunctie. Ook voor cursisten die niet zelf de longfunctie uitvoeren en/of interpreteren is deze cursus geschikt, omdat zij ook te maken krijgen met diagnostische twijfels in de interpretatie van anderen, experts. De cursus is interactief van opzet.      

Leerdoelen 
Na afloop van de scholing kan de cursist:
•    de knelpunten benoemen in het diagnostisch traject van astma/COPD
•    de diagnostiek van astma en COPD systematisch uitvoeren
•    onderscheid maken in de diagnose astma, COPD, astma + COPD 

Zelfstudie niet van toepassing voor deze scholing. 
Voor deze scholing is BTW vrijstelling i.v.m. registratie CRKBO
Docent José van den Berg, kaderhuisarts astma/COPD