CAHAG Cursusdagen 23 april 2020 te Zwolle
Doelgroep
Huisarts, praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige
Accreditatie
6 punten (ABC1, V&VN, NVvPO) zijn aan te vragen via het aanmeldformulier
Kosten
€195.00 per persoon
Datum

Donderdag 23 april 2020

Locatie

Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle

In het voorjaar van 2020 organiseert CAHAG (COPD en Astma Huisartsen Advies Groep) weer haar jaarlijkse landelijke cursussen voor praktijkverpleegkundigen/ praktijkondersteuners en huisartsen. 

Ook andere ketenzorgpartners zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze cursus. 

In 2020 programmeren wij voor u weer diverse actuele workshops! Onderwerpen die net even wat anders zijn dan de reguliere onderwerpen. Workshops die al in een eerder jaar gegeven zijn, worden weer geactualiseerd of bijgesteld.

Met deze cursus willen we de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor goede zorg bij astma/COPD op praktijkgerichte wijze aandacht geven. 
Door deze cursus als samenwerkend huisarts en praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner te volgen, kunt u zich ook samen laten inspireren en ideeën opdoen. 
De cursus wordt dit jaar in Nieuwegein en in Zwolle aangeboden. Er is ruime aandacht voor actuele en toekomstige ontwikkelingen en er worden praktische handvatten aangereikt om de zorg te optimaliseren. 

Algemene cursusdoelstellingen
Na de cursus kent de deelnemer:
-    De meest recente richtlijnen (NHG-standaarden Astma/COPD, Zorgstandaarden COPD en astma) en de lopende en komende ontwikkelingen rond astma/COPD.
-    Methoden en hulpmiddelen om verbeteringen in de praktijk te implementeren.

U kunt zich medio november 2020 aanmelden voor dit congres!