CAHAG cursus Amsterdam
Doelgroep
Huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en ketenpartners
Accreditatie
Is aangevraagd bij ABC1, NVvPO, Kwaliteitsregister V&V en bij het VS Register
Kosten
€185.00 per persoon
Datum

21 maart 2019

Tijdstip

09.15 tot 16.30 uur

Locatie

Aristo zalen, Teleportboulevard 100,1043 EJ in Amsterdam

08.30 - 09.15 uur Inschrijving

09.15 - 09.45 uur Opening en plenaire lezing Nieuwe ontwikkelingen in diagnostiek en therapie van astma/COPD

09.45 - 11.10 uur Workshopronde 1 (kies workshop bij inschrijving)

 1. Verfijning medicamenteuze therapie bij astma en allergische rhinitis
 2. Match made in heaven
 3. Astma spreekuur opzetten
 4. Hartfalen en COPD
 5. Longrevalidatie do en don’t in de eerste lijn
 6. Fenotypering astma
 7. Astma en zwangerschap

11.10 - 11.35 uur Koffiepauze

11.35 - 13.00 uur Workshopronde 2

 1. Verfijning medicamenteuze therapie bij COPD
 2. Werken met de ziektelastmeter
 3. Dit moet je zien! Begeleiden bij COPD
 4. Casuïstiek behandeling
 5. Fenotypering astma
 6. Hartfalen en COPD
 7. Zin en onzin van ICS

13.00 - 14.00 uur Lunchpauze

14.00 - 14.50 uur Plenaire lezing Derde generatie meeroken

14.50 - 16.30 uur Workshopronde 3

 1. Dubbeldiagnose astma en COPD
 2. Zin en onzin van ICS
 3. Arbeidsgerelateerde longziekten
 4. Exacerbaties in verschillende kleuren
 5. Match made in heaven
 6. Werken met de ziektelastmeter
 7. Angst en depressie bij COPD

16.30 uur Borrel

 

Bekijk de uitgebreide workshopomschrijving en lees de annuleringsvoorwaarden